Kontaktując się z nami oraz korzystając z naszych usług powierzacie Państwo nam swoje
dane osobowe. Zespół My Dream Dorota Smal podchodzi bardzo poważnie do zapewnienia
jasnych i przejrzystych zasad przetwarzania danych. W tym celu szczegóły z tym związane
przybliżamy Państwu w niniejszej Polityce prywatności, zawierającej również zapisy
odnoszące się do plików cookies. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne
zapoznanie się z tym dokumentem.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nazwa firmy: My Dream Dorota Smal,
NIP: 7811422885, REGON: 634239078 („Administrator”).

Jak można skontaktować się z Administratorem?

Pisemnie na adres poczty tradycyjnej:
Nazwa firmy: My Dream, 55-114 Pierwoszów, ul. Leśna 5
Drogą elektroniczną na następujący adres email: innowacyjny.program.zywienia@gmail.com
Drogą telefoniczną na następujący numer telefonu: 502 623 805

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo kontaktując się z nami oraz dane, które
przekazujecie nam Państwo w toku realizacji zamówionej przez Państwo usługi. Są to
przede wszystkim dane niezbędne do skontaktowania się z Państwem w celu zrealizowania
usługi np.: adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, jak również dane, które
pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po naszej stronie internetowej czyli
pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie:
a) W celu wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i naszego newsletter, jeżeli
wyraziliście Państwo na to stosowną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – dane osobowe
przetwarzane będą wówczas przez czas 1 roku od dnia wyrażenia zgody;
b) W celu wykonania zawartej umowy przez Administratora lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – dane osobowe
przetwarzane będą wówczas przez czas niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy;
c) W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO) – dane osobowe przetwarzane będą wówczas przez czas niezbędny do
wykonania prawnych obowiązków;
d) W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, polegających na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO) – dane osobowe przetwarzane będą wówczas przez czas
przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa obowiązujących Administratora.
Po upływie ww. okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi świadczenie tych usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
nasze zlecenie m.in. wyznaczeni pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcom
usług IT, biurom rachunkowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie na nasze polecenie. Państwa dane mogą być
również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na
odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych:
a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo żądania sprostowania danych,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do żądania usunięcia danych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo
skorzystać z poniższego prawa:
g) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skarga do Prezesa UODO

Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Informacje o plikach cookies

Strona internetowa kreatywne-socialmedia.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą
plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach
końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do indywidualnych preferencji.
W ramach strony internetowej kreatywne-socialmedia.pl stosowane są dwa zasadnicze
rodzaje plików cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies):
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) Cookies „trwałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora dla niżej wymienionych celów:
a) konfiguracji strony internetowej poprzez dostosowanie i optymalizację jej zawartości
do preferencji użytkownika;
b) tworzenia statystyk strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury
i zawartości;
c) zapamiętania lokalizacji użytkownika umożliwiającej w szczególności dostosowanie
dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.


Użytkownik ma możliwość ograniczenia, dostosowania lub wyłączenia dostępu plików
cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z powyższych opcji korzystanie
ze strony internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które do funkcjonowania wymagają
plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji
w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.